Jste již členem?
Zásady ochrany osobních údajů

Sport42 je služba, kde můžete nalézt a kontaktovat jiné lidi, aby s Vámi sportovali. Služba je dostupná členům Sport42 prostřednictvím internetu. Služba umožňuje členům přístup na profily jiných členů, kteří jsou registrovaní. Registrovat se můžete zdarma a, pokud o to máte zájem, můžete účet kdykoliv zrušit.

Služba může být přístupná buď bezplatnému členu nebo, s ohledem na specifické služby, placenému členu. Služba je dostupná pouze registrovaným členům. Před registrací si prosíme přečtěte tyto obchodní podmínky, jelikož jsou součástí právně závazné smlouvy mezi Sport42.com a Vámi. Pokud souhlasíte s tím, aby jste byl vázán těmito obchodními podmínkami, prosíme klikněte na políčko umístěné na spodní části registrační strany s nápisem "Přečetl jsem a souhlasím s obchodními podmínkami a prohlášením o ochraně soukromí". Pokud nesouhlasíte s těmito obchodními podmínkami, pak Vám nebude povoleno registrovat se jako člen. Toto představuje Váš souhlas se Sport42.com s ohledem na využívání služby. Registrováním se jako člen a využíváním služeb souhlasíte s tím, že budete vázán dle těchto obchodních podmínek.

Právo na zobrazení Vašich osobních informací

Členové mají právo na to shlédnout Vaše osobní informace, které o Vás máme. Pokud máte pocit, že jakákoliv informace, kterou máme v držení, je nesprávná, prosíme kontaktujte nás odesláním emailu.

Bezpečnost

Máme patřičná opatření k zajištění, že osobní informace jsou chráněna proti neoprávněnému přístupu nebo použití, pozměnění, nezákonnému nebo náhodnému zničení nebo ztrátě. Nicméně, nemůžeme zaručit bezpečnost informací, které nám zveřejníte. Souhlasíte s riziky spojenými s poskytnutím a sdílením informací online a nebudete nás činit odpovědnými za jakékoliv porušení bezpečnosti, pokud to nebude z důvodu naší nedbalosti nebo vědomého zanedbání.